Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

International Court of Justice

Uluslararası Adalet Divanı(Mahkemesi)

Cümlede kullanım:

The International Court of Justice (ICJ) has two main functions. On the one hand, it is a body to resolve legal disputes between States, on the other hand it may also give advisory opinions on the legal questions requested by the UN organs and specialized agencies.

(Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) iki ana işlevi vardır. Bir yandan, Devletler arasındaki yasal anlaşmazlıkları çözmek için bir organdır, diğer yandan BM organları ve uzman kurumlar tarafından talep edilen yasal sorular hakkında tavsiye görüşü verebilir.)
Translate »