Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

International Bank for Reconstruction and Development

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası

Cümlede kullanım:

The International Bank for Reconstruction and Development: lends to middle-income and low-income countries eligible for loans.

(Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası: kredi almaya hak kazanan orta gelirli ve düşük gelirli ülkelere borç vermektedir.)
Translate »