Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

International Atomic Energy Agency (IAEA)

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (Kurumu) (IAEA)

Cümlede kullanım:

The International Atomic Energy Agency (IAEA) is “the world’s central intergovernmental forum for scientific and technical co-operation in the nuclear field. It works for the safe and peaceful uses of nuclear science and technology, contributing to international peace and security and the United Nations’ Sustainable Development Goals”.

(Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) “nükleer alanda bilimsel ve teknik işbirliği için dünyanın hükümetlerarası merkezi forumudur. Uluslararası barış ve güvenliğe ve Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunan nükleer bilim ve teknolojinin güvenli ve barışçıl kullanımı için çalışmaktadır”.)
Translate »