Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

international air space

Uluslararası hava sahası

Cümlede kullanım:

International air space can be defined as the air space beyond the national air spaces of each State, or the air space above the areas of the sea beyond territorial waters.

(Uluslararası hava alanı, her bir Devletin ulusal hava alanlarının ötesindeki hava alanı veya kara suların ötesindeki deniz alanlarının üzerindeki hava alanı olarak tanımlanabilir.)
Translate »