Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

internal waters

İç sular

Cümlede kullanım:

Internal waters comprise ports, bays, estuaries and -particularly in case of straight baselines- the water areas enclosed.

(İç sular limanları, körfezleri, haliçleri ve -özellikle de boğaz kıyı bölgesi olması halinde- su alanlarını kapsamaktadır.)
Translate »