Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

internal balancing

İç dengeleme, içeriden denge kurma

Cümlede kullanım:

“The internal balancing” is an international relations terms that means States’ attempting to balance threats by an increase of their national capabilities.

(“İç dengeleme”, Devletlerin tehditleri ulusal kapasitelerini artırarak dengelemeye çalışması anlamına gelen uluslararası ilişkiler terimleridir.)
Translate »