Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

intermediate goods

Ara mallar

Cümlede kullanım:

International market is not anymore an exchange platform of final products, but rather that of intermediate goods. 

(Uluslararası pazar artık nihai ürünlerin değişim platformu değil, daha çok ara malların değişim platformudur.)
Translate »