Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

intermediary

Aracı

Cümlede kullanım:

In indirect exporting, intermediaries often carry the products of competing firms and so because of intermediaries’ divided loyalties, it can be seen as disadvantage of export.

(Dolaylı ihracatta aracılar sıklıkla rakip firmaların ürünlerini taşır ve böylece aracıların bölünmüş sadakatleri nedeniyle, bu, ihracatın dezavantajı olarak görülebilir.)
Translate »