Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

interchangeable

Değiştirilebilir, birbirinin yerine kullanılabilir

Cümlede kullanım:

Globalization and internationalization are generally interchangeable terms but both terms are totally distinct.

(Küreselleşme ve uluslararasılaşma genellikle birbirinin yerine kullanılabilir terimlerdir, ancak her iki terim de tamamen farklıdır.)
Translate »