Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

inter-ethnic based conflict

Etnik gruplar arası çatışma

Cümlede kullanım:

Inter-ethnic based conflict is an issue of community security.

(Etnik gruplar arası çatışma bir toplum güvenliği sorunudur.)
Translate »