Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

insurgency

İsyan, ayaklanma

Cümlede kullanım:

The term “insurgency” can be defined as the military operations of non-State armed groups.

(“Ayaklanma” terimi, Devlet dışı silahlı grupların askeri operasyonları olarak tanımlanabilir.)
Translate »