Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

innocent passage

Zararsız geçiş

Cümlede kullanım:

The other important provision of the 1919 Paris Convention was on the right of innocent passage in time of peace for all States.

(1919 Paris Sözleşmesinin bir diğer önemli hükmü, tüm Devletler için barış zamanında zararsız geçiş hakkıydı.)
Translate »