Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

inner contradiction

İç çelişki

Cümlede kullanım:

The diplomat read the text of opposite country for the second time and exposed the inner contradictions in the text.

Diplomat, karşı ülkenin metnini ikinci defa okudu ve metindeki iç çelişkileri ortaya çıkardı.
Translate »