Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

inherent right

Temel hak, doğal hak

Cümlede kullanım:

By the terms of Article 51 of the Charter, “the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations” was safeguarded.

(Şart’ın 51. Maddesi hükümlerine göre, “Birleşmiş Milletler Üyesine karşı silahlı saldırı meydana gelirse, bireysel veya toplu kendini savunma doğal hakkı korunmuştur”.)
Translate »