Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

influx of information

Bilgi akışı

Cümlede kullanım:

The globalization allows more influx of information between any two countries that do not have anything in common. 

(Küreselleşme, ortak hiçbir şeyi olmayan iki ülke arasında daha fazla bilgi akışına izin veriyor.)
Translate »