Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

individual level of security

Bireysel güvenlik seviyesi

Cümlede kullanım:

Individual level of security involves security for the individual. 

(Bireysel güvenlik seviyesi, bireyin güvenliğini içerir.)
Translate »