Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Independence Tribunals

İstiklal Mahkemeleri

Cümlede kullanım:

The Independence Tribunals are the extraordinary competent courts established on 11 September 1920 in order to solve the problem of increasing military desertion. The opponents decided that the Independence Courts should be expanded and some of their decisions, which they claim to be unlawful, have been criticized in Parliament.

(İstiklal Mahkemeleri, artan askeri firar sorununu çözmek için 11 Eylül 1920’de kurulan olağanüstü yetkili mahkemelerdir. Muhalifler, İstiklal Mahkemeleri’nin yaygınlaştırılması gerektiğine ve yasa dışı olduğunu iddia ettikleri kararlarının bir kısmının Meclis’te tartışılmasına karar verdi.)
Translate »