Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

in this context

Bu bağlamda

Cümlede kullanım:

The government wanted to lower the average age of the command post. In this context, the elderly commanders were purged.

(Hükümet komuta kademesinin ortalama yaşını düşürmek istiyordu. Bu bağlamda yaşlı komutanlar tasfiye edildi.)
Translate »