Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

in the wake of

Sonrasında, ardından

Cümlede kullanım:

Central Asia and the Caucasus are emerging as the new focal point of rivalry between Russia and the United States in the wake of the Iraqi crisis.

(Orta Asya ve Kafkaslar, Irak krizinin ardından Rusya ile ABD arasındaki rekabetin yeni odak noktası olarak ortaya çıkıyor.)
Translate »