Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

in the broad sense

Geniş anlamda

Cümlede kullanım:

In the broad sense, the critical theory covers a wide range of approaches focused on the idea of freeing people from the modern state and economic system that enslave them.

(Geniş anlamda, eleştirel teori, insanları, onları köleleştiren modern devletten ve ekonomik sistemden kurtarmak fikrine odaklanan çok çeşitli yaklaşımları kapsamaktadır.)
Translate »