Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

in accordance with

Uyarınca, gereğince

Cümlede kullanım:

The first elections of the Second Constitutional Monarchy were held in 1908. The elections were made in accordance with The Provisional Act on the Election of Deputies, which was prepared by the 1st Constitutional Monarchy Council, but became effective 30 years later, after approval of the Sultan Abdülhamid.

(İkinci Meşrutiyet Yönetimi’nin ilk seçimleri, 1. Meşrutiyet Yönetim Konseyi tarafından hazırlanan ve 30 yıl sonra II.Abdülhamit’in onayının ardından yürürlüğe giren Milletvekillerinin Seçilmesine İlişkin Kanun tasarısı uyarınca 1908 yılında yapılmıştır.)
Translate »