Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

in a real sense

Gerçek anlamda

Cümlede kullanım:

First Constitutional Era which would end in 1878, is a period in which political parties have not emerged yet and no idea of choice based on universal and equal voting in a real sense was present.

(1878’de sona erecek olan Birinci Meşrutiyet dönemi, siyasi partilerin henüz ortaya çıkmadığı ve gerçek anlamda evrensel ve eşit oylamaya dayanan bir seçim fikrinin olmadığı bir dönemdir.)
Translate »