Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

in a generic sense

Genel anlamda

Cümlede kullanım:

Critical theory is, in a generic sense, a social theory oriented toward criticizing and changing society as a whole, in contrast to traditional theories that aim only to understand or explain it.

(Eleştirel teori, genel anlamda, yalnızca onu(toplumu) anlamayı veya açıklamayı amaçlayan geleneksel teorilerin aksine, onu(toplumu) bir bütün olarak eleştirmeye ve değiştirmeye yönelik bir sosyal teoridir.)
Translate »