Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

implementation gap

Uygulama açığı, uygulama farkı

Cümlede kullanım:

The implementation gap refers to the difference or vacuum between the declared goals and actual achievements of regional organizations.

(Uygulama açığı, beyan edilen hedefler ile bölgesel kuruluşların gerçek başarıları arasındaki farkı veya boşluğu ifade eder.)
Translate »