Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

impetus

İvme

Cümlede Kullanım:

The European Council provides the Union with the necessary impetus for its development and defines the general political directions and priorities thereof.

(Avrupa Konseyi, Birliğe gelişimi için gerekli ivmeyi sağlar ve genel siyasi yön ve önceliklerini tanımlar.)
Translate »