Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Immanuel Wallerstein theory

Immanuel Wallerstein teorisi

Cümlede kullanım:

Immanuel Wallerstein theory emphasizes the social structure of global inequality.

(Immanuel Wallerstein teorisi küresel eşitsizliğin sosyal yapısını vurgular.)

Immanuel Wallerstein teorisinin temel özellikleri aşağıdaki gibidir:

Dünya sistemleri teorisi, çekirdek, çevre ve yarı çevre alanlarından oluşan üç seviyeli bir hiyerarşi üzerine kurulmuştur.

Gelişmiş Kuzey çekirdek ülkeleri, çevre ülkelere hakimdir ve onları emek ve hammaddeleri için sömürmektedir.

Daha az gelişmiş Güney çevre ülkeleri sermaye için çekirdek ülkelere bağımlıdır.

Yarı çevre ülkeler hem çekirdek hem de çevre ülkelerin özelliklerini taşırlar. Ekonomik olarak çekirdek ülkeye bağlıdırlar, ancak çevre ülke olmanın avantajından yararlanırlar, böylece çekirdek ve çevre ülkeleri arasında bir tampon oluştururlar.

Bu teori, küresel eşitsizliğin toplumsal yapısını vurgular.

Translate »