Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

ijtihad

İctihat, yeniden yorumlama, yorumlama, anlamlandırma

Cümlede kullanım:

Ijtihad is the interpretation of the fundamental sources of Islam by Muslim scholars.

(İctihad, İslam’ın temel kaynaklarının Müslüman bilginler tarafından yorumlanmasıdır.)
Translate »