Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

if deemed necessary

Gerekli görülürse, gerekli görüldüğü takdirde

Cümlede kullanım:

The snap election might be held if deemed necessary by Turkish Grand National Assembly.

(Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli gördüğü takdirde erken seçim yapılabilir.)
Translate »