Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

hybridity

Melezlik

Cümlede kullanım:

Hybridity should be considered among cultures and especially between colonial cultures and indigenous identities.

(Melezliğin, kültürler arasında ve özellikle sömürge kültürleri ile yerli kimlikler arasında olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.)
Translate »