Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

hybrid warfare

Melez savaş, hibrid savaş

Cümlede kullanım:

Hybrid warfare is a military strategy that combines political warfare with traditional warfare, irregular warfare and cyber warfare, and blends its warfare with other effective methods such as fake news, diplomacy, law and foreign election intervention.

Hibrit savaş, siyasi savaşla geleneksel savaşı, düzensiz savaşla siber savaşı birlikte uygulayan ve uyguladığı savaşı sahte haberler, diplomasi, hukuk ve yabancı seçim müdahalesi gibi diğer etkili yöntemlerle harmanlayan askeri bir stratejidir
Translate »