Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

humanitarian intervention

İnsani müdahale

Cümlede kullanım:

Humanitarian Intervention has been defined as a state’s use of military force against another state, with publicly stating its goal is to end human rights violations in that state.

(İnsani Müdahale, bir devletin başka bir devlete karşı askeri güç kullanması olarak tanımlanmıştır ve kamuoyunca bilinen amacı bu eyaletteki insan hakları ihlallerine son vermektir.)
Translate »