Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

human-centric approach

İnsan merkezli yaklaşım

Cümlede kullanım:

According to Referent Object theory, there are two main approaches for the security: state-centric security (the state is the referent object) and human-centric approach (human is the referent object).

(Referans Nesnesi teorisine göre, güvenlik için iki ana yaklaşım vardır: devlet merkezli güvenlik (devlet referans nesnedir) ve insan merkezli yaklaşım (insan referans nesnedir.))
Translate »