Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

hold somebody/something responsible for

Birini / bir şeyi sorumlu tutmak

Cümlede kullanım:

Populism holds globalization responsible for the degradation of norms and values, economic, social and political rights.

(Popülizm, normların ve değerlerin, ekonomik, sosyal ve politik hakların bozulmasından küreselleşmeyi sorumlu tutar.)
Translate »