Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

heyday

Altın çağ, en parlak dönem

Cümlede kullanım:

During the heyday of the Cold War (roughly between 1949 and 1962), NATO followed the strategic doctrine of Massive Retaliation. 

(Soğuk Savaş’ın en parlak döneminde (kabaca 1949 ve 1962 arasında) NATO, Kitlesel Misilleme stratejik doktrinini izledi.)
Translate »