Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

heterodox

Aykırı, dini esaslara aykırı, heterodoks

Ortodoks inançlarına aykırı

Cümlede kullanım:

During the foundation era, the Ottoman State was under the influence of more heterodox religious tendencies.

(Kuruluş döneminde Osmanlı Devleti daha heterodoks dini eğilimlerin etkisi altındaydı.)
Translate »