Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

have a considerable impact on

Üzerinde önemli bir etkisi var, konusunda önemli bir etkiye sahip

Cümlede kullanım:

Regional organizations have started to have a considerable impact on global politics since the end of the Second World War.

(Bölgesel örgütler, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana küresel politika üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya başladılar.)
Translate »