Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

hard power

Sert güç

Cümlede kullanım:

Hard power is the use of military and economic means to influence the behavior or interests of other political bodies.

(Sert güç, diğer siyasi organların davranışlarını veya çıkarlarını etkilemek için askeri ve ekonomik araçların kullanılmasıdır.)
Translate »