Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

guild system

Lonca sistemi

Cümlede kullanım:

The Ottoman Guild System was used to regulate economic life, collect taxes on craftsmen and commodities, and meet the needs of the army in the Ottoman Empire.

(Osmanlı Lonca sistemi ekonomik hayatı düzenlemek, esnaf ve emtiadan vergi toplamak ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldı.)
Translate »