Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

government capital movements

Hükümet sermaye hareketleri.

Cümlede kullanım:

Government capital movements refer to capital movements arising from lending and borrowing transactions among governments.

(Hükümet sermaye hareketleri, hükümetler arasında borç verme ve borç alma işlemlerinden kaynaklanan sermaye hareketlerini ifade eder.)
Translate »