Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

gold standard system

Altın standardı sistemi

Cümlede kullanım:

The US has managed to make its dollar an international currency by applying the gold standard system for a long time.

(ABD, altın standardı sistemini uzunca bir süre uygulayarak dolarını uluslararası bir para birimi yapmayı başarmıştır.)

Altın standardı sistemi geçmişte İngiltere ve ABD tarafından uygulanan, bir ülkenin para biriminin doğrudan altına bağlı bir değere sahip olmasını ifade eden parasal bir sistemdir.

Altın standardını kullanan ülke altın için sabit bir fiyat belirler ve altını bu fiyattan alıp satar.

Altının bu sabit fiyatını, özellikle başka uluslar, altın standardını uygulayan ülkenin para biriminin değerini belirlemek için kullanır. Zamanla altın standardını uygulayan ülkenin para biriminin yaygınlığı artar. Çünkü elinde altın standardı uygulayan ülkenin parasını bulunduranlar, kolayca sabit bir fiyattan altına çevirebilirler.

ABD, altın standardını uzunca bir süre uygulayarak dolarını uluslararası bir para birimi yapmayı başarmıştır.

Altın standardını ilk uygulayan İngiltere, savaş maliyetleri de eklenince, elinde yeterince altın kalmadığı için altın standardını kısa sürede terk etmiştir.

Translate »