Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

go beyond the period

Dönemin ötesine geçmek, çağı aşmak

Cümlede kullanım:

Democrat Party (Demokrat Parti-DP) is a party that goes beyond the period of its rule and continues its effects even after it was closed by the military coup on 27 May, 1960.

(Demokrat Parti (Demokrat Parti-DP), yönetim döneminin ötesine geçen ve 27 Mayıs 1960’taki askeri darbe ile kapatıldıktan sonra bile etkisini sürdüren bir partidir.)
Translate »