Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

globophobia

Globofobi, globalleşme karşıtlığı

Cümlede kullanım:

Globophobia emphasizes the negative impact of globalization on the less wealthy people of the world and leading to greater inequality.

(Globofobi, küreselleşmenin dünyanın daha az varlıklı insanları üzerindeki olumsuz etkisini ve daha büyük eşitsizliğe yol açtığını vurguluyor.)
Translate »