Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

globaphilia

Globafilya, globalleşme taraftarlığı

Cümlede kullanım:

Globaphilia emphasizes the positive sides of globalization, and deemphasizes its negative sides.

(Globafilya, küreselleşmenin olumlu yanlarını vurgular ve olumsuz yönlerini vurgulamaz.)
Translate »