Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

globalization

Globalleşme, küreselleşme

Cümlede kullanım:

Globalization can be defined as the integration of markets, politics, values, and environmental concerns across the globe.

(Küreselleşme, pazarların, politikanın, değerlerin ve çevresel kaygıların dünya genelinde entegrasyonu olarak tanımlanabilir.)
Translate »