Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

global public sphere

Küresel kamusal alan.

Küresel kamusal alan sosyal hareketleri, devlet dışı aktörleri ve küresel vatandaşları içerir. Brunkhorst, küresel kamusal alandaki devlet dışı aktörlerin ulus devletler ve uluslararası örgütlerle diyaloga girdiğini belirtmektedir (Brunkhorst, 2002: 682-690).

The global public sphere has become more important with the coronavirus.

(Küresel kamusal alan, coronavirüs ile daha önemli hale gelmiştir.)
Translate »