Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

global market

Küresel pazar

Cümlede kullanım:

The global market mechanism, which the U.S. was a pioneer, began to take shape after the Second World War. 

(ABD’nin öncü olduğu küresel pazar mekanizması, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra şekillenmeye başladı.)
Translate »