Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Global Compact on Refugees

Mülteciler için Küresel İlkeler Sözleşmesi

Cümlede kullanım:

The Global Compact on Refugees, which  is not binding under international law for now, was affirmed by the member States of the UN General Assembly on December 17, 2018 

(Uluslararası hukuka göre şimdilik bağlayıcı olmayan Küresel Mülteciler Sözleşmesi, 17 Aralık 2018’de BM Genel Kurulu üye Devletleri tarafından onaylandı.)
Translate »