Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

global civil society

Küresel sivil toplum

Cümlede kullanım:

Global civil society has developed a common attitude towards tackling the corona virus.

(Küresel sivil toplum coronavirüs ile mücadele konusunda ortak bir tavır geliştirdi.)

Küresel sivil toplum, ulusötesi sivil toplum kuruluşlarının ve diğer ulusötesi aktörlerin etkileşime girdiği alanı ifade eder.

Küresel sivil toplum, bireylerin ve sivil toplum örgütlerinin birbirleriyle, uluslararası örgütlerle ve devletlerle etkileşime girebileceği küresel bir alanı tanımlar.

Çok uluslu şirketlerden farklı olarak, bu bireyler ve sivil toplum kuruluşları genellikle kar amacı gütmeyen ve gönüllü kuruluşlardan oluşur (Heywood, 2011: 152).

Bu itibarla, küresel sivil toplum ulusötesi bir sivil toplum olarak düşünülebilir.

Translate »