Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

give an additional boost

İlave destek sağlamak

Cümlede kullanım:

The globalization after the end of the Cold War and a new wave of democratization in the 1990s each gave liberal theory an additional boost.

(Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra küreselleşme ve 1990’larda yeni bir demokratikleşme dalgası liberal teoriye ilâve destek sağladı.)
Translate »