Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

full-fledged

Tam teşekküllü

Cümlede kullanım:

Since any small friction had the capacity to lead a full-fledged war that was not intended by either party, there need to be some restrictions.

(Herhangi bir küçük sürtünme, her iki tarafça da amaçlanmayan tam teşekküllü bir savaşa öncülük etme kapasitesine sahip olduğundan, bazı kısıtlamaların olması gerekir.)
Translate »